"Ceste" dioničko društvo za održavanje, zaštitu i rekonstrukciju cesta, građevinarstvo i projektiranje Bjelovar, osnovano je odlukom županijske slupštine, klasa: 340-01/97-01/03 Ur. broj 2103/1-01-97/1 od 15. travnja 1997. godine.

Temeljem Izjave župana Bjelovarsko – bilogorske županije od 22. prosinca 1997. godine, društvo je upisano u registar trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru pod brojem : Tt-97/11033-2 i matičnim brojem subjekta (MBS) 010037393, s temeljnim kapitalom od 10.368.000,00 kuna, sve to na osnovu članka 73. stavak 1. u svezi sa člankom 70. stavak 3. Zakona o javnim cestama (NN 100/96).

Ministar pomorstva, prometa i veza donio je akt o podjeli imovine, prava i obveza poduzeća “Hrvatske Ceste”, klasa: 011-01/57-01/15, Ur. broj: 530-01-97-1 od 19. veljače 1997. godine kojim je imovina navedenog poduzeća podijeljena na pravne slijednike i to:

    - Hrvatska uprava za ceste,
    - Županijska uprava za ceste i
    - Društvo kapitala.

OSNOVNI PODACI:

    - Naziv tvrtke: Ceste d.d. Bjelovar
    - Sjedište tvrtke: Bjelovar, Josipa Jelačića 2 
    - Djelatnost/šifra djelatnosti: Izgradnja objekata
           niskogradnje /45212
    - MBS: 010037393
    - Matični broj: 1335545
    - Kapital: 21.951.000 kuna

Na temelju članka 19. Statuta Ceste d.o.o. i članka 61. Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 6/01) Županijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije kao Skupština Društva na 27. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2003. godine donijelo je odluku o povećanju temeljnog kapitala Ceste d.o.o. Bjelovar. Navedenom odlukom upisani temeljni kapital Društva povećan je za 11.583.000,00 kuna i sada iznosi 21.951.000,00 kuna.

INFRASTRUKTURA – SMJEŠTAJ TVRTKE:

- Uprava društva (Bjelovar, Josipa Jelačića 2)
- Odjel održavanja i zaštite cesta
- Grupe poslovnih jedinica – cestarija

    - Bjelovar (Vladimira Nazora 19)
    - Čazma (Draganec bb)
    - Daruvar (Petra Preradovića 97)
    - Garešnica (Petra Svačića 91)
    - Grubišno Polje (Bernadete Banje bb)
    - Đurđevac (Pavla Radića 9)
    - Virovitica (Bilogorska bb)
    - Slatina (Vladimira Nazora 16)

- Grupa strojno – voznog parka (Vladimira Nazora 19)
- Grupa servisne radionice (Vladimira Nazora 19)
- Odjel tehničke pripreme, građenja i signalizacije (Bjelovar,Josipa Jelačića 2)
    - Asfaltna baza (Ivana Nepomuka Jemeršića bb, Grubišno  Polje)

- Odjel pratećih poslova (Bjelovar, Josipa Jelačića 2)
    - Grupa za računovodstvo i financije
    - Grupa ostalih poslova

Ceste d.d. svoje poslovanje obavljaju putem radova redovnog i pojačanog održavanja cesta, kao i putem građenja u oblasti niskogradnje odnosno cestogradnje.

Djelujemo na području Županije Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke.

U principu položaj tvrtke Ceste d.o.o. je potrebno promatrati putem odnosa s kupcima i dobavljačima proizvoda i usluga. Tu svakako ne treba zanemariti i naš položaj u odnosu na postojeću konkurenciju na području na kojemu djelujemo.

Svakako je najvažniji segment našeg tržišta onaj koji se odnosi na kupce naših usluga s obzirom na relativno veliko područje koje svojim poslovanjem pokrivamo. Uz prodaju usluga, ne treba zaboraviti i plasman asfaltnih mješavina s asfaltne baze u Grubišnom Polju, kako putem radova redovnog i pojačanog održavanja cesta, tako i direktnim plasmanom asfaltnih mješavina ostalim poduzetnicima koji se bave srodnim poslovima.

Potražnja za radovima održavanja i asfaltnim mješavinama je u načelu vrlo raznolika pa je zbog toga moguće identificirati veliki broj potencijalnih kupaca, iako se to možda više odnosi na direktnu prodaju asfaltnih mješavina drugim kupcima nego na radove održavanja cesta. Kako bilo naši najznačajniji kupci na području našeg poslovanja su:

    - Hrvatske ceste d.o.o. u sferi radova redovnog i pojačanog održavanja državnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije,
    - Županijske uprave za ceste Bjelovarsko – bilogorske, Koprivničko – križevačke i Virovitičko – podravske županije za održavanje i izgradnju županijskih i lokalnih cesta;
    - Gradovi i općine za održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta;
    - HT i komunalne tvrtke za popravak cesta nakon intervencija na vlastitim objektima;
    - Građevinske tvrtke u izgradnji parkirališta, pločnika, objekata za očuvanje okoliša i slično;
    - Široka potrošnja radi održavanja i izgradnje objekata kao što su dvorišta, pločnici i sl.

Da bi svi kupci bili što zadovoljniji našim uslugama, potrebno je graditi i korektan odnos s dobavljačima sirovina i materijala, energenata, proizvoda i usluga koje su neophodne za nesmetano odvijanje našega posla. Možemo se pohvaliti da i s kupcima i dobavljačima njegujemo odlične poslovne odnose koji su rezultat našeg ozbiljnog pristupa i kvalitetnog obavljanja posla kojim se bavimo.

Obzirom na širinu područja na kojemu djelujemo, normalno je da se susrećemo i s određenom konkurencijom u našemu poslovanju. Tu prvenstveno mislimo na tvrtke koje imaju ili će uskoro imati asfaltno postrojenje u vlasništvu. Zanimljivo je da se tvrtke konkurenti na nekim poslovima izvan radova redovnog održavanja pojavljuju i kao naši direktni partneri u izvršenju poslova ili kao naši kooperanti podizvoditelji na poslovima koje smo mi ugovorili s investitorima. To je samo dokaz više da konkurenciju ne treba promatrati kao ljute neprijatelje, tima više što naše komparativne prednosti to i potvrđuju.

Koje su to komparativne prednosti u odnosu na ostale, konkurentne tvrtke iz našeg okruženja?
    - Za razdoblje od slijedeće tri godine to su svakako potpisani ugovori s investitorom Hrvatske ceste d.o.o. za radove redovnog održavanja državnih cesta na području Županije
            Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke,
    - Isto tako su to potpisani ugovori za radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području tri navedene Županije,
    - Korektan odnos prema dobavljačima i kooperantima na poslovima koje obavljamo,
    - Dobra opremljenost opremom za radove koje obavljamo što potvrđuje i činjenica da je tvtrka u posljednjih pet godina investirala u predmetnu opremu 44.754.400,97 kuna,
    - Organizacijska pokrivenost cijeloga područja na kojemu djelujemo putem organizacijskih jedinica – Cestarija,
    - I na kraju, a zapravo najvažnije, to su dobro obučeni, stručni, marljivi i zadovoljni radnici ove tvrtke.

Osim navedenih, postoje još neke prednosti koje ne smijemo zaboraviti. To je činjenica da smo svojom organizacijom, opremom i kadrovskom ekipiranošću sposobni istovremeno djelovati na cijelom području djelovanja. Ne treba zaboraviti da trenutno održavamo 2.667,262 km razvrstanih cesta. Od toga državnim cestama pripada 522,151 km, dok na županijske i lokalne ceste otpada 2.145,111 km. Ako znamo da je od toga još uvijek 502,896 km makadamski kolnik, onda je i jasno da će u trenutku njihovog asfaltiranja postojati i povećana potreba za našim uslugama.

Osim navedenog velika prednost je i geografski položaj asfaltnog postrojenja u Grubišnom Polju. Činjenica je da je tehnološki neprihvatljivo asfaltne mješavine za ugradnju prevoziti na veću udaljenost od 70 km, ili 1,5 sat razvoza od mjesta proizvodnje radi hlađenja i svako prekoraćenje tog vremena povećava nemogućnost kvalitetne ugradnje mase.
O nama
......................................................................................................................
CESTE d.d. BjelovarCeste d.d. Bjelovar
J.Jelačića 2
43000 Bjelovar

...............................

Telefon:
043/244 245

Faks:
043/241 571

...............................